Ventilatie

venticovent
Van oudsher worden de meeste woningen op een natuurlijke manier verlucht of geventileerd door de spleten, kieren of open voegen in en rond het schrijnwerk, onder deuren, enz. Vaak ook de ramen een tijdje openzetten diende voor extra verluchting. Dit is echter niet zo'n goed idee. De kamers koelen te sterk af met hogere verwarmingskosten tot gevolg en in de winter kan het vochtgehalte stijgen wat dan weer condensatieproblemen kan teweegbrengen!

In elke woning dient een ventilatiesysteem te worden voorzien dat de opgelegde hoeveelheid lucht ventileert om een gezonde leefomgeving te waarborgen. De wetgeving schrijft niet voor hoe dit moet gebeuren.

Ventileren kan op verschillende manieren

Informeer bij VENTICO naar de verschillende opties...

Contacteer ons nu!